Ciekawostki serwisowe Strona Główna

Czy obsługa gwarancyjna może przekraczać 30 dni?

Szybki i skuteczny serwis producenta to duży plus. Niestety nie zawsze obsługa trwa tyle ile byśmy chcieli. Dlaczego tak jest i z czego to wynika?

Zacznijmy od tego, że gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem gwaranta (najczęściej producenta) biorącego odpowiedzialność za urządzenie zgodnie z dokumentem gwarancyjnym. Producent lub sprzedawca (nie zawsze gwarantem jest producent) tworząc kartę gwarancyjną podaję tam swoje obowiązki oraz uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w dokumencie gwarancyjnym. Dlatego w przypadku naprawy naszego urządzenia jedynym miejscem, które będzie określać jakiekolwiek relacje z klientem jest właśnie karta gwarancyjna. Idąc tym tropem, termin odpowiedzi na żądanie reklamującego z tytułu gwarancji wskazany jest w gwarancji lub jeśli go nie określono wynika on z art.580 k.c.

W tym miejscu warto dodać, że treść tego artykułu (konkretnie § 2) uległa zmianie wraz ze zmianą przepisów w dniu 25.12.2014 roku. Oznacza to, że każdy producent, który nie podał terminu realizacji naprawy w swojej karcie gwarancyjnej ma od teraz 14 dni na naprawę lub wymianę urządzenia.

§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1.

Karty gwarancyjne są naprawdę różne. W jednych znajdziemy terminy 14 dni, a w innych jest on jeszcze wydłużony do 30. Takie działanie to forma zabezpieczenia przed wymianą urządzenia w przypadku braku części, których zdarza się producentom po prostu nie mieć w danym momencie z racji sporej ilości napraw czy wymian konkretnych elementów. W razie przekroczenia terminu, czy to wynikającego z gwarancji, czy to wyznaczonego, gwarant może odpowiadać za szkodę wyrządzoną opóźnieniem wykonania usługi / naprawy wynikającej z karty gwarancyjnej. Zapis prawny znajdziemy w art. 477 kodeksu cywilnego.

Art. 477. § 1. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Warunkiem dochodzenia odszkodowania jest poniesienie w wyniku zwłoki (zawinionego opóźnienia) szkody oraz wykazanie jej wraz z wysokością kwoty odszkodowania. W praktyce nie obejdzie się tutaj bez sądu, jednak trzeba przyznać, że może to być całkiem niezły „straszak” na przedsiębiorcę, który złożył oświadczenie gwarancyjne. Pamiętajmy również, że możemy skorzystać z rękojmi, korzystniejszej formy reklamacji określonej prawnie terminami. Uwierzcie nam, że termin 14 lub 30 dni to naprawdę kropla w morzu, nasza redakcja sprawdziła, że na rynku są urządzenia z nawet dłuższymi terminami napraw np. 45 dni w kartach gwarancyjnych firmy Asus. Jeśli nie skorzystaliście z rękojmi, a Wasze urządzenie zalega długo w serwisie polecamy skorzystanie z rzecznika praw konsumentów lub skierowanie sprawy ostatecznie do sądu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *